O Warsztatach

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach zostały utworzone 27.12.2004 roku.

Zostało otwarte 7 pracowni: komputerowa, przyrodnicza, plastyczna, gospodarstwa, domowego, stolarsko-wikliniarska, bukieciarska, krawiecka.

W rok po utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Lipinach powstały drugie Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2. Swoją działalność rozpoczęły 27.12.2005 roku. Zostały utworzone następujące pracownie: fotograficzna, manualna, artystyczna, rytmiczno-muzyczna.

W dniu 18.06.2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Przysusze, a SAK ,,OPOKA” w Przysusze. Na podstawie w/w umowy WTZ nr 1 i WTZ nr 2 zostały połączone i od 01.07.2007 roku stanowią jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach.

W chwili obecnej z powodów lokalowych warsztaty  zostały przeniesione częściowo do lokalizacji w Kamiennej Woli a częściowo (część pracowni) do lokalizacji w Przysusze na ul Szkolnej 3

Obecnie na WTZ w Lipinach uczęszcza 55 uczestników z gmin: KlwówPotworów, Odrzywół, Rusinów.
Głównym celem Warsztatu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach warsztatowych i poza warsztatowych. Z wielką przyjemnością wyjeżdżają na wycieczki, imprezy integracyjne, zarówno te organizowane przez SAK „OPOKA” jak również te organizowane przez inne jednostki prowadzące WTZ na terenie kraju.