INFORMACJA Z SESJI JAWNEJ OTWARCIA OFERT

Fundacja Admar
Ul. Główna 94, Ruski Bród, 26-400 Przysucha
tel. (48) 671 60 02, fax. 671 60 02
Poczta elektroniczna (e-mail): pam0486@wp.pl
Adres internetowy (URL): wtzlipiny.pl
NIP 6010088040; REGON 365802260
________________________________________________________________________________
Lipiny, dnia 04.12.2020r.
Strona internetowa wtzplipiny.pl
INFORMACJA Z SESJI JAWNEJ OTWARCIA OFERT W DNIU 04.12.2020.
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:
Realizacja zadania
„Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Lipinach”
Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi
zmianami Fundacja Admar przekazuje informacje dotyczące:
1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 210 000,00 zł brutto
2. W terminie do 4.12.2020 r. godzina 9:30 nie wpłynęła żadna oferta na realizację zdania
„Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lipinach”