INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Fundacja Admar
Ul. Główna 94, Ruski Bród, 26-400 Przysucha
tel. (48) 671 60 02, fax. 671 60 02
Poczta elektroniczna (e-mail): pam0486@wp.pl
Adres internetowy (URL): wtzlipiny.pl
NIP 6010088040; REGON 365802260
________________________________________________________________________________
Lipiny, dnia.7.12.2020 r.
Strona internetowa wtzlipiny.pl
Zgodnie z artykułem 93 ust1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych Fundacja Admar informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
ponieważ na realizację zadania: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach” nie wpłynęła żadna oferta.